Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Projektowanie i praktyczne zastosowanie budownictwa awaryjnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (KAR), Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

177

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1308

Katalog on-line

to201158747

Pierwsza recenzja

Marian Fikus

Druga recenzja

Maciej Kysiak

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.01.2011