Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka oceny narzędzi informatycznych do modelowania i analizy sieci wodociągowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

180

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1312

Katalog on-line

to201158743

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wodociągi i kanalizacja