Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Sterowanie i projekt sterowca autonomicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Control and design of an autonomous airship

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • roboty latające
  • sterowce
  • śledzenie trajektorii
  • sterowce autonomiczne
  • sterowanie odporne
EN
  • unmanned aerial vehicle
  • airships
  • trajectory tracking
  • autonomous airships
  • robust control
Liczba stron

108

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1980

Katalog on-line

to2018998341

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Alicja Mazur

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

10.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Wojciech Paszke

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

13.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: robotyka