Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie i doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Research and improvement of the system to ensuring safety of exploitation of X-ray

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezpieczeństwo
  • promieniowanie rentgenowskie
  • aparaty rtg
  • eksploatacja
EN
  • safety
  • X-rays
  • X-ray units
  • exploitation
Liczba stron

233

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1974

Katalog on-line

to2018998342

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Edward Kowal

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

14.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

16.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn