Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania algorytmów heurystycznych dla połączeń rozgałęźnych w sieciach pakietowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

124

Signature of printed version

DrOIN 1285

On-line catalog

to201058618

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Wojciech Kabaciński

Place

Poznań, Polska

Date

14.05.2010

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Antoni Zabłudowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

10.05.2010

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.06.2010

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne