Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykorzystanie teorii filtru Kalmana przy sterowaniu silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

229

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1274

Katalog on-line

to201058629

Pierwsza recenzja

Krzysztof Szabat

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

24.08.2010

Język

polski

Druga recenzja

Krzysztof Zawirski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.08.2010

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: automatyka układów elektromechanicznych