Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dariusz Janiszewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

dariusz.janiszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 27

PBN ID

1481611

ResearcherID

D-8482-2012

ORCID

0000-0002-1547-9558

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=uwJTyVQAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS