Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Efektywność wzmacniania materiałami kompozytowymi żelbetowych belek mostowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Effectiveness of Strengthening of RC Bridge Beams Using Composite Materials

Język

polski

Liczba stron

238

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1273

Katalog on-line

to201058630

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.09.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: konstrukcje betonowe