Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Iwona Jankowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

iwona.jankowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 28

PBN ID

1480757

ResearcherID

I-4831-2014

ORCID

0000-0001-8736-2685

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS