Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Iwona Jankowiak

PBN ID

1480757

ResearcherID

I-4831-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (13)

Legenda:  Indeksowane w WoS