Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Doświadczalna ocena powstawania i rozprzestrzeniania się płomienia w przestrzeni zamkniętej w silnie zawirowanym ośrodku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

171

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1225/1; DrOIN 1225/2

Katalog on-line

to201057721

Pierwsza recenzja

Marek Brzeżański

Miejsce

Kraków, Polska

Data

22.03.2010

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Merkisz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.03.2010

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.04.2010

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe