Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Propagacja fal solitonowych w ośrodkach o anomalnych właściwościach fizycznych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

132

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1207

Katalog on-line

to201050582

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Krzysztof Witold Wojciechowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

25.11.2009

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Tomasz Stręk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.11.2009

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.12.2009

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: dynamika ośrodków o anomalnych właściwościach