Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

The Constitutive Model of the Anisotropy Evolution for Metals with Microstructural Defects

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Model konstytutywny ewolucji anizotropii metali z mikrostrukturalnym osłabieniem

Język

angielski

Liczba stron

128

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1182

Katalog on-line

to200955142

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.10.2009

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalność: mechanika konstrukcji