Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie struktury nadsubtelnej wybranych pierwiastków z otwartą podpowłoką nd metodami spektroskopii laserowej w katodzie wnękowej i na strumieniu atomowym

Authors

[ 1 ] Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KMK), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KMK), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KMK), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Investigation of the Hyperfine Structure of Selected Elements with Opened nd Subshell with Laser Spectroscopy Methods in Hollow Cathode and on Atomic Bean

Language

polish

Number of pages

139

Signature of printed version

DrOIN 1171

On-line catalog

to200950711

First review

Bronisław Arcimowicz

Second review

Józef Heldt

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2009

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka, w specjalności: fizyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.