Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Przemysław Głowacki

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

przemyslaw.glowacki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 22

ORCID

0000-0003-0899-9106

ResearcherID

F-1511-2013

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=A0TFlQ8AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 75%
6.6 Nauki fizyczne: 25%

Artykuły (13)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (11)

Recenzje prac dyplomowych (6)