Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Application of the Apportionment Theory to Discrete Resource Allocation

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Zastosowanie teorii proporcjonalnego podziału do alokacji zasobów dyskretnych

Language

english

Number of pages

158

Signature of printed version

DrOIN 1166

On-line catalog

to200950722

First review

Marek Kubale

Place

Gdańsk, Polska

Date

05.06.2009

Language

polish

Second review

Jan Węglarz

Place

Poznań, Polska

Date

28.05.2009

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.06.2009

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: teoria szeregowania zadań

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.