Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Prośrodowiskowa analiza konsekwencji procesu zagospodarowania pojazdów samochodowych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Environmental Analysis of the Consequences of Disposal Processes End-of-Life Vehicles

Language

polish

Number of pages

170

Signature of printed version

DrOIN 1152

On-line catalog

to200950529

First review

Józef Flizikowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

15.04.2009

Language

polish

Second review

Jerzy Merkisz

Place

Poznań, Polska

Date

15.04.2009

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.05.2009

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: recykling obiektów technicznych