Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Opracowanie i badania termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Development and research of a thermostated pneumatic medical nebulizer

Language

polish

Keywords
PL
  • aerozol
  • termoaerozol
  • nebulizacja
EN
  • aerosol
  • thermoaerosol
  • nebulization
Abstract

PL Głównym celem naukowym rozprawy było opracowanie termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego. Badania procesu rozpylania przeprowadzono dla modelowych płynów newtonowskich, leków wziewnych oraz emulsji na bazie olejków eterycznych. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w przypadku płynów newtonowskich, wzrost lepkości roztworu powodował zmniejszenie średnich średnic kropel oraz wydłużał czas nebulizacji. Analiza danych doświadczalnych pozwoliła na zaproponowanie równania korelacyjnego opisującego średnią średnicę kropli w zależności od właściwości cieczy oraz warunków przepływu w termostatowanym nebulizatorze medycznym. Termostatowanie wytwarzanego aerozolu i związany z tym wzrost temperatury aerozolu przyczynił się jednoznacznie do wyraźnego zmniejszenia wielkości kropel, co z punktu widzenia medycynyjest zjawiskiem korzystnym. Uzyskane dane przyczyniają się do lepszego zrozumienia złożonego procesu atomizacji cieczy i mogą być pomocne w projektowaniu nebulizatorów medycznych i preparatów farmaceutycznych o złożonych właściwościach reologicznych.

EN The main scientific goal of the dissertation was to develop a thermostatted pneumatic medical nebulizer. The study of atomization process for model Newtonian fluids, inhalation drugs and emulsions based on essential oils were carried out. Analysis of the results obtained for Newtonian fluids showed that the increase in solution viscosity caused a decrease in mean droplet diameters and prolonged nebulization time. The analysis of experimental data allowed to propose the equation describing the mean droplet diameter depending on the properties of the liquid and the flow conditions in a thermostated medical nebulizer. The thermostating of the aerosol produced and increase in the temperature of the aerosol contributed to evident decrease in droplet size, which from the point of view of medicine is a beneficial effect. The obtained data contributes to a better understanding of the complex liquid atomization process and can be helpful in the design of medical nebulizers and pharmaceutical substances with complex rheological properties.

Number of pages

148

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1955

On-line catalog

to201990753

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Arkadiusz Moskal

Place

Warszawa, Polska

Date

03.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Rafał Rakoczy

Place

Szczecin, Polska

Date

03.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.01.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.