Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Opracowanie i badania termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Development and research of a thermostated pneumatic medical nebulizer

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • aerozol
  • termoaerozol
  • nebulizacja
EN
  • aerosol
  • thermoaerosol
  • nebulization
Liczba stron

148

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1955

Katalog on-line

to201990753

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Arkadiusz Moskal

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Rafał Rakoczy

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

03.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.01.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna