Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Spalanie gazów ziemnych niskokalorycznych z wysokotemperaturową regeneracją ciepła

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

119

Signature of printed version

DrOIN 1111

On-line catalog

to200851473

First review

Leszek Małdziński

Date

23.11.2008

Language

polish

Second review

Andrzej Teodorczyk

Place

Warszawa, Polska

Date

17.11.2008

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.12.2008

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.