Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Balansowanie linii montażowej za pomocą algorytmów ewolucyjnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

196

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1101

Katalog on-line

to200851460

Pierwsza recenzja

Piotr Łebkowski

Miejsce

Kraków, Polska

Data

06.10.2008

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Milecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

25.11.2008

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.12.2008