Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Sound Separation Using ICA Method and Neural Networks

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów (KI), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów (KI), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

122

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1059

Katalog on-line

to200851348

Pierwsza recenzja

Andrzej Kasiński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.02.2008

Język

polski

Druga recenzja

Ryszard Tadeusiewicz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

21.11.2007

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.05.2008