Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie wpływu elementarnych odchyłek wykonawczych kół zębatych na dokładność kinematyczną przekładni zębatych

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL Praca poświęcona jest ocenie dokładności kinematycznej kół zębatych walcowych o zarysie ewolwentowym na podstawie dokładności geometrycznej (odchyłek elementarnych). Po przedstawieniu przeglądu i charakterystyki norm światowych dotyczących dokładności kół zębatych w zależności od średnicy podziałowej, liczby zębów, modułu i klas dokładności omówiono zagadnienia związane z dokładnością kinematyczną poruszane w światowej literaturze. Po analizie stanu obecnego i stwierdzeniu braku pełnej analizy teoretycznej wpływu odchyłek geometrycznych i ich superpozycji na dokładność kinematyczną zazębienia, sformułowano tezę: istnieje możliwość opisania zależnościami matematycznymi wpływu elementarnych odchyłek wykonawczych na dokładność kinematyczną przekładni zębatej, a zatem jest możliwe wnioskowanie o wartości odchyłki kinematycznej na podstawie wybranych odchyłek wykonawczych. W świetle przeprowadzonej analizy stanu wiedzy oraz wytycznych zawartych w światowych normach, przedstawiono cele pracy, którymi są: wyznaczenie zależności matematycznych, które pozwolą na jednoznaczne i pewne określenie wpływu elementarnych odchyłek kół zębatych na ich dokładność przez to na jakość pracy przekładni zębatej; ustalenie zaleceń normy dokładności kół zębatych ustalających wartości odchyłek geometrycznych dla poszczególnych klas dokładności w zależności od odchyłki kinematycznej; ustalenie zaleceń dla układu hierarchii dokładności dla kół zębatych (koło badane – koło kontrolne - koło wzorcowe). Cele te zrealizowano poprzez opracowanie modelu matematycznego opisującego wpływ poszczególnych odchyłek geometrycznych na wartość odchyłki kinematycznej. Zbadano wpływ poszczególnych odchyłek na odchylenie kinematyczne oraz przypadek, w którym występują wszystkie badane odchyłki jednocześnie. Opracowano także, zalecenia dla norm dokładnościowych oraz zalecenia dla układu hierarchii dokładności. Opracowane badania pozwalają na dalszy ich rozwój dla innych rodzajów kół zębatych.

Number of pages

138

Signature of printed version

DrOIN 1053

On-line catalog

to200851362

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Stanisław Adamczak

Place

Kielce, Polska

Date

12.12.2007

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Marian Dudziak

Place

Poznań, Polska

Date

15.01.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.04.2008

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.