Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jarosław Adamiec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

jaroslaw.adamiec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 54

ORCID

0000-0002-8320-2577

ResearcherID

A-2558-2015

Google Scholar

Dx6_pMgAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (24)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (114)

Recenzje prac dyplomowych (85)

Wyniki (2)