Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena wpływu borowania laserowego na strukturę żeliwa sferoidalnego i odporność na zużycie elementów z niego wykonanych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Evaluation of Laser Boronizing Influence on the Structure of Nodular Iron Parts and Its Wear Resistance

Language

polish

Abstract

PL Celem pracy jest ocena wpływu borowania laserowego na strukturę żeliwa sferoidalnego oraz odporność na zużycie elementów z niego wykonanych. W pracy określono wpływ obróbki laserowej na budowę warstwy przypowierzchniowej elementów z żeliwa sferoidalnego. Oszacowano rozkłady temperatur od powierzchni w głąb obrabianych elementów oraz obliczono średnie szybkości chłodzenia w uzyskiwanych zmodyfikowanych strefach przypowierzchniowych i w rezultacie wyselekcjonowano parametry obróbki laserowej. Ustalono wpływ szybkości chłodzenia (oraz czasu nagrzewania) na strukturę i mikrotwardość stref przypowierzchniowych dla borowania i przetapiania laserowego. Przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami obróbek laserowych w zakresie borowania jak i przetapiania laserowego. Wykazano, że dla jednego z wariantów borowania laserowego średni ubytek masy po przeprowadzonej próbie zużycia elementów żeliwa sferoidalnego wyniósł tylko 1/20 średniego ubytku masy elementów z nieobrobionego żeliwa sferoidalnego. W badaniach wykorzystano między innymi metodę spektroskopii elektronów Auger (AES) w celu określenia rozkładu pierwiastków w strefie przetopionej oraz dyfrakcję rentgenowskiej i metody mikroskopii optycznej i skaningowej w celu ustalania składników struktury.

EN The aim of dissertation is to estimate laser boronizing influence on the structure of nodular iron parts and its wear resistance. In this work the effect of laser treatment on surface layer structure of nodular iron parts was showed. Temperature distributions from the surface to the core of treated parts were calculated. Average cooling rates in modified surface zones were calculated, as well. Laser treatment parameters were selected as a result of those evaluations. Cooling rate (and heating time) influence on the structure and microhardness of surface zones after laser boronizing and laser remelting were presented. Moreover, differences between particular laser treatment variants were revealed. The influence of laser treatments: laser hardening, laser remelting, laser boronizing on wear resistance was proved. Those variants were compared to untreated and though hardened nodular iron parts. It was proved, for one of the laser boronized nodular iron samples variant the average mass loss after wear test was only 5% of the average mass loss of untreated nodular iron samples. In following research to estimate elements distribution in remelted zone Auger Electron Spectroscopy (AES) was used. X-ray diffraction were done to identify structure composition of modified surface zones. Optical and scanning microscopy were also used.

Number of pages

140

Signature of printed version

DrOIN 1034

On-line catalog

to200851135

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Jan Kusiński

Place

Kraków, Polska

Date

18.12.2007

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Leszek Małdziński

Date

17.01.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.02.2008

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.