Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Projektowanie, technologia i dokładność płaskich dwuskokowych przekładni spiroidalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL Praca dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, technologią i badaniami dokładności płaskich dwuskokowych przekładni spiroidalnych. Przedstawiono przegląd wybranych przekładni zębatych o uzębieniu czołowym, ich zalety, wady oraz przykłady wykorzystania. Omówiono stosowane współcześnie metody kształtowania uzębienia przekładni spiroidalnych. Przedstawiono sposoby nastawiania luzów w przekładniach mechanicznych w ogólnym ujęciu, a także na przykładach wybranych przekładni zębatych. Opracowano podstawy teoretyczne kształtowania kół płaskich dwuskokowych przekładni spiroidalnych. Przedstawiono modele geometryczne pozwalające na wyznaczenie śladów przylegania uzębienia. Omówiono wybrane zagadnienia technologii płaskich dwuskokowych przekładni spiroidalnych. Opracowano i przebadano 4 metody nacinania uzębienia płaskiej dwuskokowej przekładni spiroidalnej. Wykonano prototypy przekładni według opracowanych metod i zbadano dokładność parametrów uzębień tych przekładni oraz ich dokładność kinematyczną.

EN The thesis concerns issues that are connected with designing, technology and investigation in accuracy of double-lead face worm gear. The review of selected face gears, their advantages, disadvantages and the examples of use is provided. Contemporary applied methods for cutting the face toothing are described. The general methods for backlash adjusting and the particular examples based on selected gears are presented. The theoretical foundations of cutting out the face toothing for face worm gears are developed. The geometrical models for calculation the bearing contact and some exemplary results are provided. Selected problems resulted from the technology of double-lead face worm gear are discussed. 4 methods of cutting out the face toothing for the double-lead face worm are developed and investigated. The prototypes of the face gears realized according to the developed methods are investigated and the results of the geometrical parameters and the kinematical accuracy are provided.

Number of pages

84

Signature of printed version

DrOIN 1028

On-line catalog

to200851136

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Stanisław Legutko

Place

Poznań, Polska

Date

20.11.2007

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Tadeusz Markowski

Place

Rzeszów, Polska

Date

14.11.2007

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.12.2007

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.