Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Procesy asocjacji w modyfikowanym paliwie silnikowym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

151

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1019

Katalog on-line

to200851140

Pierwsza recenzja

Krystyna Prochaska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.07.2007

Język

polski

Druga recenzja

Halina Szeląg

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

02.07.2007

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.12.2007