Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Optymalizacja procesu spalania w komorach wstępnych silników gazowych

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Optimization of the combustion process in pre combustion chambers of gas engines

Language

polish

Keywords
PL
  • komory wstępne
  • silniki gazowe
  • emisja
EN
  • precombustion chamber
  • gas engine
  • emission
Abstract

PL Rozprawa dotyczy zagadnień związanych z poprawą efektywności procesu spalania w silnikach przemysłowych. Wyrazem takiego działania może być m.in. optymalizacja procesu spalania poprzez ingerencję w jego przebieg w komorze wstępnej. Jako cel pracy przyjęto zatem określenie wpływu zastosowania komory wstępnej na proces spalania w silniku gazowym. Do realizacji tak postawionego celu rozprawy zaplanowano i zrealizowano szereg zadań badawczych, z których sprawozdanie przedstawiono w niniejszej rozprawie. Praca składa się z części teoretycznej oraz badawczej. Pierwsza z nich ma na celu wprowadzenie do tematyki badawczej pracy oraz przedstawienie kluczowych definicji. Część badawcza została podzielona na trzy obszary: obliczenia numeryczne, badania laboratoryjne oraz badania przemysłowe. W autorskiej komorze izochorycznej uzyskano obniżenie zawartości tlenków azotu o 33%. Wykazano również, że modyfikacja układu zapłonowego przemysłowego silnika gazowego o komory wstępne powoduje redukcję tlenków azotu nawet o 60%. Podsumowanie zawarto w uwagach i wnioskach końcowych rozprawy. Podano także propozycje dalszych kierunków badań.

EN The dissertation deals with issues related to improving the efficiency of the combustion process in industrial gas engines. One of the method of such improvement can be the optimization of combustion process by interfering in its course inside pre combustion chamber. As the aim of the dissertation was therefore to determine impact of the use of the pre-combustion chamber on combustion process in the gas engine. To realize this objective a series of research tasks was planned and carried out, and the results were report in two parts of this dissertation: theoretical and research. The research part of the dissertation includes a numerical analysis of the two-stage combustion process and tests which were divided into laboratory and industrial part. It was also shown that the modification of the industrial gas engine ignition system with pre-chambers provides to the reduction of nitrogen oxides by up to 60%. A summary of the research problems was included in the remarks and conclusions of the dissertation. Suggestions for further research directions have also been outlined.

Number of pages

113

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1930

On-line catalog

to201890820

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jacek Eliasz

Place

Szczecin, Polska

Date

06.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Teodorczyk

Place

Warszawa, Polska

Date

15.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.11.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.