Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Gołębiewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

michal.golebiewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 35

ORCID

0000-0002-5457-9658

ResearcherID

AAF-2565-2019

Google Scholar

aCFMZggAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (4)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (6)