Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Polowo-obwodowa analiza przetworników elektromagnetycznych z uwzględnieniem histerezy magnetycznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

142

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1005

Katalog on-line

to2007049630

Pierwsza recenzja

Andrzej Demenko

Data

31.05.2007

Język

polski

Druga recenzja

Marian Łukaniszyn

Miejsce

Opole, Polska

Data

12.07.2007

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2007