Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania procesów dezaktywacyjnych energii stanów wzbudzonych wybranych barwników polimetylinowychi chlorofilowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

109

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 991

Katalog on-line

to2007049645

Pierwsza recenzja

Jacek Goc

Druga recenzja

Andrzej Kowalczyk

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.06.2007