Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Jacek Goc PP

PBN ID

1491781

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.6 Nauki fizyczne: 100%