Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Algorytmizacja adaptacyjnego sterowania tłumieniem zawieszenia samochodu dla uwzględnienia zmienności warunków eksploatacji

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Algorithmization of adaptive damping control of a car suspension to take into account the variability of working conditions

Language

polish

Keywords
PL
  • Amortyzator
  • system sterownia tłumieniem
EN
  • Shock absorbers
  • damping control system
Abstract

PL Praca dotyczy problematyki sterowania tłumieniem amortyzatorów w zawieszeniu pojazdu samochodowego. Podjęto w niej zagadnienie algorytmizacji sterowania adaptacyjnego tłumieniem dostosowującego jego poziom do zmienności warunków eksploatacji. Przedstawiono stan wiedzy, wskazano obszary problemowe i zaproponowano metodykę i narzędzia badawcze do algorytmizacji adaptacyjnego systemu sterowania tłumieniem. Zaproponowano także rozwiązanie techniczne oraz zrealizowano badania symulacyjne i badania weryfikacyjne drogowe opracowanego w ramach pracy systemu sterowania tłumieniem w zawieszeniu dla poprawy komfortu podróżowania po różnorodnych nawierzchniach drogi poprzez wprowadzenie sterowania tłumieniem amortyzatorów w zawieszeniu.

EN The PhD thesis presents the problem of damping control of shock absorbers in the car suspension. In this work the issue of algorithmization of adaptive damping control of a car suspension to take into account the variability of working conditions was undertaken. The state of knowledge was presented, problem areas were identified and methodologies and research tools for algorithmization of the adaptive damping control system were proposed. A technical solution was also proposed, as well as simulation tests and road verification tests of developed hybrid damping control system to improve the comfort of traveling on various road surfaces.

Number of pages

176

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1959

On-line catalog

to201890821

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Lozia

Place

Warszawa, Polska

Date

07.10.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Lech Stańczyk

Place

Kielce, Polska

Date

10.10.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.11.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.