Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wczesne fazy skurczu betonu modyfikowanego dodatkami i domieszkami chemicznymi

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

174

Signature of printed version

DrOIN 964

On-line catalog

to2007049358

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

2006