Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Równowagi z udziałem związków makrocyklicznych w cieczach jonowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

153

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 963

Katalog on-line

to2007049359

Pierwsza recenzja

Grzegorz Schroeder

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.11.2006

Język

polski

Druga recenzja

Władysław Wieczorek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

24.11.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2006