Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

andrzej.lewandowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 09

ResearcherID

M-8199-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (14)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)