Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

andrzej.lewandowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 09

ResearcherID

M-8199-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (14)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)

Promotorstwo prac dyplomowych (32)

Recenzje prac dyplomowych (33)