Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Uczenie nadzorowane i Impulsowych Sieciach Neuronowych metodą ReSuMe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Supervised Learning in Spiking Neural Networks with ReSuMe Method

Język

polski

Liczba stron

146

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 958/1; DrOIN 958/2

Katalog on-line

to2007049377

Pierwsza recenzja

Józef Korbicz

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

30.10.2006

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Królikowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.10.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2006