Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Transport

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

21035

Wydawca

Polish Academy of Sciences

ISSN

0866-9546

eISSN

2300-8830

URL

https://aot.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Roczniki