Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Budownictwo i Architektura

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Punktacja MNiSW

20