Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

2980

Wydawca

Polska Akademia Nauk

ISSN

0239-7528

eISSN

2300-1917

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25