Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rok 2018
Punktacja MNiSW

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,277