Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Clean Technologies and Environmental Policy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

3752

Wydawca

Springer Nature

ISSN

1618-954X

eISSN

1618-9558

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki