Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Cognitive Systems Research

Wydawca

Elsevier

ISSN

1389-0417

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki