Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Communications in Statistics - Theory and Methods

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
5.1 Ekonomia i finanse
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
5.8 Nauki socjologiczne
6.3 Matematyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

4098

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

0361-0926

eISSN

1532-415X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15