Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Compel - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
6.2 Informatyka
6.3 Matematyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

4153

Wydawca

Emerald

ISSN

0332-1649

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15