Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Compel - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

Rok 2018
Punktacja MNiSW

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,705