Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computer Science

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.2 Informatyka
6.3 Matematyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

4247

Wydawca

AGH University of Science and Technology Press

ISSN

1508-2806

eISSN

2300-7036

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12

Roczniki