Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computers and Structures

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

4268

Wydawca

Elsevier

ISSN

0045-7949

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40