Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Construction and Building Materials

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

4336

Wydawca

Elsevier

ISSN

0950-0618

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki