Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Data Mining and Knowledge Discovery

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

4882

Wydawca

Springer US

ISSN

1384-5810

eISSN

1573-756X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki