Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Engineering Optimization

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

5721

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

0305-215X

eISSN

1029-0273

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Roczniki