Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

7989

Wydawca

IEEE

ISSN

1524-9050

eISSN

1558-0016

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45

Roczniki